ผู้หญิงต้องการความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมาก

ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนโยนและบอบบางแบบสุดๆ ต้องการให้ผู้ชายดูแลอยู่เสมอและต้องการการเอาใจจากคนที่รักเป็นอย่างมาก